Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα 2021-2022

17:30-18:30

CLIMB UP KIDS


18:00-19:00

KIDS PLAY (2,5-6,5 ετών) 


18:30-19:30

PILATES (H2)

CLIMB UP KIDS


19:30-20:30

BARS (H2)

CLIMB UP KIDS

17:30-18:30

PILATES (H2)

CLIMB UP KIDS


18:00-19:00

KIDS PLAY (2,5-6,5 ετών)


18:30-19:30

TRX (H2)

CLIMB UP KIDS


19:30-20:30

CLIMB UP KIDS

YOGA (H2)

17:00-18:00

CLIMB UP KIDS


18:00-19:00

CLIMB UP KIDS


19:00-20:00

CLIMB UP KIDS


20:00-21:00

CROSS UP (H2)

CLIMB UP KIDS

17:30-18:30

TRX (H2)

CLIMB UP KIDS


18:00-19:00

KIDS PLAY (2,5-6,5 ετών)


18:30-19:30

PILATES (H2)

CLIMB UP KIDS


19:30-20:30

YOGA (H2)

CLIMB UP KIDS

17:00-18:00

CLIMB UP KIDS

 


20:00-21:00

CIRCUIT TRAINING (H2)

10:00-11:00

CLIMB UP KIDS


11:00-12:00

CLIMB UP KIDS


12:00-13:00

CLIMB UP KIDS

H1=HALL 1 / H2=HALL 2

Για όλα τα προγράμματα είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής.