Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα 2020-2021

17:30-18:30

TRX (H2)


18:30-19:30

KIDS PLAY JR (2,5-4,5 ετών)

KIDS PLAY (4,5-6,5 ετών) 

PILATES (H2)

CLIMB UP KIDS


19:30-20:30

CIRCUIT TRAINING (H2)

CLIMB UP KIDS


20:30-21:30

PILATES (H1)

09:00-10:00

YOGA(H1)


17:30-18:30

PILATES (H2)


18:30-19:30

KIDS PLAY JR (2,5-4,5 ετών)

KIDS PLAY (4,5-6,5 ετών)

TRX (H2)

CLIMB UP KIDS


19:30-20:30

ABS & HIPS (H2)

CLIMB UP KIDS


20:30-21:30

ANIMAL MOVEMENT (H1)

YOGA (H2)

09:00-10:00

PILATES (H2)


18:00-19:00

TRX (H2)
CLIMB UP KIDS


19:00-20:00

CLIMB UP KIDS


20:00-21:00

CROSS UP (H2)

 

17:30-18:30

TRX (H2)


18:30-19:30

KIDS PLAY JR (2,5-4,5 ετών)

KIDS PLAY (4,5-6,5 ετών)

PILATES (H2)

CLIMB UP KIDS


19:30-20:30

CIRCUIT TRAINING (H2)

CLIMB UP KIDS


20:30-21:30

BODY ART YOGA (H1)

Προσωρινά μη διαθέσιμα προγράμματα

09:00-10:00

YOGA (H2)


17:00-18:00

CLIMB UP KIDS


18:00-19:00

CLIMB UP KIDS


19:00-20:00

CLIMB UP KIDS


20:00-21:00

CIRCUIT TRAINING (H2)

Προσωρινά μη διαθέσιμα προγράμματα

10:00-11:00

CLIMB UP KIDS


11:00-12:00

PILATES (H1)
CLIMB UP KIDS


12:00-13:00

CROSS UP (H2)
CLIMB UP KIDS


H1=HALL 1 / H2=HALL 2

Για όλα τα προγράμματα είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής.

*Για το προσεχές διάστημα το kids play jr και το kids play θα γίνονται ταυτόχρονα