Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα 2021-2022

17:30-18:30

KIDS PLAY JR (2,5-4,5 ετών)

TRX (H2)

CLIMB UP KIDS

 


18:30-19:30

KIDS PLAY (4,5-6,5 ετών) 

PILATES (H2)

CLIMB UP KIDS

 


19:30-20:30

CIRCUIT TRAINING (H2)

CLIMB UP KIDS

 


20:30-21:30

PILATES (H1)

17:30-18:30

KIDS PLAY JR (2,5-4,5 ετών)

PILATES (H2)

CLIMB UP KIDS

 


18:30-19:30

KIDS PLAY (4,5-6,5 ετών)

TRX (H2)

CLIMB UP KIDS

 


19:30-20:30

ABS & HIPS (H2)

CLIMB UP KIDS

 


20:30-21:30

ANIMAL MOVEMENT (H1)

YOGA (H2)

17:00-18:00

CLIMB UP KIDS

 


18:00-19:00

TRX (H2)

 


19:00-20:00

TAE BO (H2)

 


20:00-21:00

CROSS UP (H2)

17:30-18:30

KIDS PLAY JR (2,5-4,5 ετών)

TRX (H2)

CLIMB UP KIDS

 


18:30-19:30

KIDS PLAY (4,5-6,5 ετών)

PILATES (H2)

CLIMB UP KIDS

 


19:30-20:30

CIRCUIT TRAINING (H2)

CLIMB UP KIDS

 


20:30-21:30

BODY ART YOGA (H1)

17:00-18:00

CLIMB UP KIDS

 


18:00-19:00

ABS & HIPS (H2)

 


19:00-20:00

TAE BO (H2)

 


20:00-21:00

CIRCUIT TRAINING (H2)

10:00-11:00

CLIMB UP KIDS

 


11:00-12:00

PILATES (H1)

CLIMB UP KIDS

 


12:00-13:00

CROSS UP (H2)

CLIMB UP KIDS

H1=HALL 1 / H2=HALL 2

Για όλα τα προγράμματα είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής.