Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα 2022-2023

17:00-18:00

CLIMB UP KIDS


18:00-19:00

KIDS UP Jr (2,5-4,5 ετών) 

PILATES (H2)

CLIMB UP KIDS


19:00-20:00

KIDS UP (4,5-6,5 ετών)

TRX (H2)

CLIMB UP KIDS


20:00-21:00

CIRCUIT TRAINING (H2)

CLIMB UP KIDS

17:00-18:00

CLIMB UP KIDS


18:00-19:00

KIDS UP Jr (2,5-4,5 ετών)

TRX (H2)

CLIMB UP KIDS


19:00-20:00

KIDS UP (4,5-6,5 ετών)

PILATES (H2)

CLIMB UP KIDS


20:00-21:00

CLIMB UP KIDS

YOGA (H2)

17:00-18:00

CLIMB UP KIDS


18:00-19:00

CLIMB UP KIDS


19:00-20:00

PILATES (H2)

CLIMB UP KIDS


20:00-21:00

CIRCUIT TRAINING (H2)

CLIMB UP KIDS

17:00-18:00

CLIMB UP KIDS


18:00-19:00

KIDS UP Jr (2,5-4,5 ετών)

PILATES (H2)

CLIMB UP KIDS


19:00-20:00

KIDS UP (4,5-6,5 ετών)

TRX (H2)

CLIMB UP KIDS


20:00-21:00

YOGA (H2)

CLIMB UP KIDS

17:00-18:00

CLIMB UP KIDS


18:00-19:00

YOGA (H2)


20:00-21:00

CIRCUIT TRAINING (H2)

10:00-11:00

CLIMB UP KIDS


11:00-12:00

CLIMB UP KIDS


12:00-13:00

CLIMB UP KIDS


13:00-14:00

CLIMB UP KIDS

H1=HALL 1 / H2=HALL 2

Για όλα τα προγράμματα είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής.