Παιδικά Προγράμματα

KidsUP Jr προσχολικής ηλικίας 2,5-4,4 ετών

Ας γνωρίσουμε το KidsUP Jr | Ένα Καινοτόμο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Παιδιών

Το  KIDSUP Jr είναι ένα αθλητικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο δημιουργήσαμε με βάση τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της κάθε ηλικίας.

Βασικός και πρωταρχικός σκοπός μας στο Kids UP junior είναι τα παιδιά να γνωρίσουν και να αγαπήσουν τον αθλητισμό φέρνοντας τα σε επαφή με κάθε άθλημα και κάθε αθλητική δραστηριότητα μέσα όμως από το παιχνίδι, τη χαρά και τη διασκέδαση αυτού. Σπάμε τις τυποποιημένες ανιαρές ασκήσεις. Καταργούμε τις επαναλήψεις των ίδιων και των ίδιων τεχνικών. Μέσα από αυτή τη διαδικασία βελτιώνονται αθλητικές ικανότητες καθώς και στοιχεία στο χαρακτήρα των παιδιών όπως τα παρακάτω:

 • Βελτίωση της γενικής επιδεξιότητας και της νευρομυϊκής συναρμογής.
 • Ανάπτυξη της αντίληψης και της γνώσης του σώματος.
 • Εκμάθηση-καλλιέργεια θεμελιωδών κινητικών δεξιοτήτων &δεξιοτήτων χειρισμού.
 • Διατήρηση ή βελτίωση της φυσικής κατάστασης και της μυοσκελετικής ανάπτυξης.
 • Μείωση του κινδύνου ή των πιθανοτήτων προβλημάτων υγείας.
 • Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης.
 • Δημιουργική εκτόνωση και ευεξία.
 • Συνεργασία και ομαδικό πνεύμα.
 • Εφαρμογή κανόνων.
 • Απόκτηση ενός κινητικού υπόβαθρου ως κοινωνικό εφόδιο και βάση για τη συμμετοχή σε διάφορες δραστηριότητες στο μέλλον.

KidsUP μέσης παιδικής ηλικίας 4,5-6,5 ετών

Ας γνωρίσουμε το KidsUP | Ένα Καινοτόμο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Παιδιών

Το  KIDSUP είναι ένα αθλητικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο δημιουργήσαμε με βάση τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της κάθε ηλικίας.

Το επόμενο ηλικιακά τμήμα είναι το KidsUP. Στο ιδανικό περιβάλλον του χώρου μας τα παιδιά ηλικίας 4,5 έως 6,5 ετών μεταβαίνουν από την εισαγωγή και γνωριμία των αθλημάτων στην εκμάθησή τους και στην βελτίωση όλων των ειδικών κινητικών δεξιοτήτων που απαρτίζουν το κάθε άθλημα ξεχωριστά μέσα από στοχευμένες προπονήσεις, ενώ παράλληλα βελτιώνουν όλες τις γενικές τους δεξιότητες και μεγιστοποιούν την αθλητική τους απόδοση. To παιχνίδι συνεχίζει να είναι το βασικό συστατικό τόσο της εκμάθησης των αθλημάτων όσο και των υπόλοιπων αθλητικών δραστηριοτήτων.

Περιεχόμενο

Εκμάθηση 20 και πλέον αθλημάτων

Δραστηριότητες γενικής επιδεξιότητας

Ασκήσεις ταχύτητας, ταχυδύναμης, δύναμης, ευλυγισίας, ισορροπίας

Παιδαγωγικά παιχνίδια

Σκοπός-Στόχοι προγράμματος

Βελτίωση φυσικής κατάστασης

Βελτίωση νευρομυικής συναρμογής

Βελτίωση κινητικών δεξιοτήτων

Ανάπτυξη συνεργασίας/ομαδικότητας/πειθαρχίας

Δημιουργική εκτόνωση

Ας γνωρίσουμε το KidsUP | Καινοτόμο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Παιδιών

Το  KIDSUP είναι ένα αθλητικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο δημιουργήσαμε με βάση τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της κάθε ηλικίας.

Βασικός και πρωταρχικός σκοπός μας στο KidsUP junior είναι τα παιδιά να γνωρίσουν και να αγαπήσουν τον αθλητισμό φέρνοντας τα σε επαφή με κάθε άθλημα και κάθε αθλητική δραστηριότητα μέσα όμως από το παιχνίδι, τη χαρά και τη διασκέδαση αυτού. Σπάμε τις τυποποιημένες ανιαρές ασκήσεις. Καταργούμε τις επαναλήψεις των ίδιων και των ίδιων τεχνικών. Μέσα από αυτή τη διαδικασία βελτιώνονται αθλητικές ικανότητες καθώς και στοιχεία στο χαρακτήρα των παιδιών όπως τα παρακάτω:

 • Βελτίωση της γενικής επιδεξιότητας και της νευρομυϊκής συναρμογής.
 • Ανάπτυξη της αντίληψης και της γνώσης του σώματος.
 • Εκμάθηση-καλλιέργεια θεμελιωδών κινητικών δεξιοτήτων &δεξιοτήτων χειρισμού.
 • Διατήρηση ή βελτίωση της φυσικής κατάστασης και της μυοσκελετικής ανάπτυξης.
 • Μείωση του κινδύνου ή των πιθανοτήτων προβλημάτων υγείας.
 • Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης.
 • Δημιουργική εκτόνωση και ευεξία.
 • Συνεργασία και ομαδικό πνεύμα.
 • Εφαρμογή κανόνων.
 • Απόκτηση ενός κινητικού υπόβαθρου ως κοινωνικό εφόδιο και βάση για τη συμμετοχή σε διάφορες δραστηριότητες στο μέλλον.

Ας γνωρίσουμε το KidsUP | Καινοτόμο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Παιδιών

Το  KIDSUP είναι ένα αθλητικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο δημιουργήσαμε με βάση τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της κάθε ηλικίας.

Βασικός και πρωταρχικός σκοπός μας στο Kids UP junior είναι τα παιδιά να γνωρίσουν και να αγαπήσουν τον αθλητισμό φέρνοντας τα σε επαφή με κάθε άθλημα και κάθε αθλητική δραστηριότητα μέσα όμως από το παιχνίδι, τη χαρά και τη διασκέδαση αυτού. Σπάμε τις τυποποιημένες ανιαρές ασκήσεις. Καταργούμε τις επαναλήψεις των ίδιων και των ίδιων τεχνικών. Μέσα από αυτή τη διαδικασία βελτιώνονται αθλητικές ικανότητες καθώς και στοιχεία στο χαρακτήρα των παιδιών όπως τα παρακάτω:

 • Βελτίωση της γενικής επιδεξιότητας και της νευρομυϊκής συναρμογής.
 • Ανάπτυξη της αντίληψης και της γνώσης του σώματος.
 • Εκμάθηση-καλλιέργεια θεμελιωδών κινητικών δεξιοτήτων &δεξιοτήτων χειρισμού.
 • Διατήρηση ή βελτίωση της φυσικής κατάστασης και της μυοσκελετικής ανάπτυξης.
 • Μείωση του κινδύνου ή των πιθανοτήτων προβλημάτων υγείας.
 • Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης.
 • Δημιουργική εκτόνωση και ευεξία.
 • Συνεργασία και ομαδικό πνεύμα.
 • Εφαρμογή κανόνων.
 • Απόκτηση ενός κινητικού υπόβαθρου ως κοινωνικό εφόδιο και βάση για τη συμμετοχή σε διάφορες δραστηριότητες στο μέλλον.

Climb UP Kids | Τοίχος αναρρίχησης

Η αναρρίχηση μας προσφέρει τη δυνατότητα αύξησης και βελτίωσης της αυτοπεποίθησης μας, την ενδυνάμωση των άκρων και του κορμού μας, την αύξηση και βελτίωση της ισορροπίας μας καθώς και του προσανατολισμού μας στο χώρο. Στο χώρο μας θα βρείτε μια εξαιρετική πίστα με πιστοποιημένο στην ασφάλεια των αναρριχητών προσωπικό που θα εισάγει τους μικρούς μας φίλους στην τέχνη της αναρρίχησης.